Mô tả công việc giám đốc điều hành

Đây là phiên bản tạm thời làm để gửi cho 1 bạn yêu cầu, các đầu mục thì có vẻ ok nhưng nội dung thì cũng cần xem lại.

Mô tả công việc Giám đốc điều hành (CEO job description)

1. Hoạch định

• Phối hợp với hội đồng quản trị xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.
• Xây dựng các mục tiêu ngắn hạn để thực hiện, tầm nhìn, mục tiêu dài hạn của HDQT.
• Xây dựng các chiến lược dài, ngắn hạn để thực hiện mục tiêu.
• Phối hợp với các bộ phận để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho các bộ phận.

2. Quản trị

• Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
• Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

3. Marketing

• Phối hợp với phòng marketing để xây dựng và đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.
• Xem xét kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn.
• Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

4. Bán hàng

• Phối hợp phòng bán hàng để xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho công ty.
• Phối hợp phòng bán hàng để hoạch định, setup, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.
• Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

5. Quản trị chuỗi cung ứng/mua hàng

• Phối hợp phòng bán hàng để xây dựng tiêu chuẩn, phương pháp nhập, định mức nhập, cách thức lưu trữ hàng hoá.
• Xem xét và phê duyệt hàng nhập định kỳ.

6. Quản trị sản xuất

• Giao kế hoạch sản xuất định kỳ cho nhà máy.
• Xem xét đánh giá chỉ tiêu chất lượng theo quy định công ty.
• Xem xét và đánh giá an toàn lao động và tài sản nhà máy.
• Phối hợp với nhà máy để phát triển sản phẩm theo định hướng của công ty.

7. Nhân sự

• Phối hợp với phòng nhân sự để xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn.
• Phối hợp phòng nhân sự để xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.

8. Tài chính

• Phối hợp với Giám đốc tài chính và Trưởng các bộ phận xây dựng xây dựng ngân sách, định mức chi phí.
• Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

9. Kiểm soát

• Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho toàn bộ công ty.
• Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

10. Báo cáo

• Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho HDQT theo quy định của công ty.

Thông tin liên quan

CEO job description
Đánh giá CEO

Filed in: Quản trị

You might like:

romanshirokov77 romanshirokov77
danh sach danh sach
Chân tình: guitar & cover Chân tình: guitar & cover
Như đã dấu yêu – guitar & cover Như đã dấu yêu – guitar & cover
© 2017 Blog cá nhân Ngô Quang Thuật. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.